Skip to content

O nama

Šta je Fondacija Moje Bugojno?

U Zakonu o udruženjima i fondacijama BiH, “Fondacija je pravna osoba koja nema svoje članstvo, a čiji je cilj upravljanje određenom imovinom u javnom interesu ili u dobrotvorne svrhe.”

Fondacija Moje Bugojno je osnovana kako bi unaprijedila Bugojansku zajednicu. Fondacija za razvoj zajednice (Community Foundation) je termin koji je poznat u zapadnom svijetu već duže vrijeme. Ovaj način djelovanja na lokalnom nivou je dokazan kao efektivan način upotrebe filantroprije (čovjekoljublja) u korist razvoja lokalne zajednice.

Fondacija za razvoj zajednice povezuje građane i organizacije kojima je stalo do njihove zajednice i koji vjeruju da ljudi mogu unaprijediti lokalnu zajednicu i time poboljšati kvalitet života u zajednici djelujući lokalno.

Fondacija Moje Bugojno je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja je osnovana s ciljem unapređenja Bugojna te poboljšanja kvalitete života bugojanaca i bugojanki.

Približujući osobe kojima je Bugojno u srcu, društveno odgovorna preduzeća te domaće i strane humanitarne organizacije sa projektima koji će razvijati bugojansku zajednicu i poboljšati kvalitet života bugojanaca i bugojanki, fondacija Moje Bugojno ce uspostaviti i održavati fondove humanitarnog karaktera za potrebe svojih projekata.

Grantovima iz fondova, fondacija Moje Bugojno će podržavati projekte organizacija ili osoba iz Bugojna koji za cilj imaju unapređenje opšteg stanja u Bugojnu. Pored prikupljanja sredstava za fondove, fondacija Moje Bugojno implementira i druge svoje i projekte drugih organizacija od interesa bugojanskoj zajednici.

Fondaciju je osnovao Tarik Pandžo 2009 godine. Fondacija je registrovana u Martu 2010 godine kod Ministarstva Pravde Bosne i Hercegovine. Upravni odbor fondacije čine Alica Pandžo (predsjednik/ica); Edin Ćatić i Mirza Pandžo (članovi). Upravni odbor se sastaje dva puta godišnje ili po potrebi. Funkciju Izvršnog direktora fondacije obavlja Tarik Pandžo.

U našem radu se zalažemo za slijedeće vrijednosti

 • Iskrenost i poštenje u radu
 • Poštovanje drugih i drugačijih
 • Ljubav prema gradu, naslijeđu i kulturi našeg kraja
Vizija fondacije

Bugojno, grad u kojem želimo živjeti.

Misija fondacije

Fondacija Moje Bugojno je neprofitna organizacija koja pruža podršku i savjetovanje bugojancima i bugojankama i njihovim organizacijama kako bi poboljšali kvalitet svog života, razvili i promovisali Bugojno.

Zbog čega radimo to što radimo?

Ciljevi fondacije

 • Interesno povezivanje bugojanaca i bugojanki
 • Istraživanje javnog mnijenja u Bugojnu
 • Poboljšanje standarda i kvalitete života bugojanaca i bugojanki
 • Promocija zdravog i pozitivnog života
 • Razvoj i promocija Bugojna

Ciljna skupina
Svi građani Bugojna.

U našem radu se zalažemo za slijedeće vrijednosti

 • Iskrenost i poštenje u radu
 • Poštovanje drugih i drugačijih
 • Ljubav prema gradu, naslijeđu i kulturi našeg kraja

 

Kako i šta mi radimo?

Fondacija kroz svoje aktivnosti poziva građane koji su u gradu i one koji su van grada da svojim donacijama podrže projekte koji za cilj imaju unapređenje Bugojanske zajednice i kvaliteta života svih građana. Fondacija će grantovima  podržavati aktivnosti drugih osoba i/ili organizacija u Bugojnu koji za cilj imaju unapređenje zajednice i kvaliteta života u njoj.

Svi ljudi mogu donirati novac ili usluge/dobra fondaciji, pri tom donatori mogu izabrati koji projekat da podrže. Donatori također mogu u organizaciji fondacije započeti projekat koji će podržavati oblast koja je njima važna (kao što je na primjer sport, umjetnost ili sl)

Fondacija također radi na vlastitim projektima koji za cilj imaju unapređenje zajednice i društva u njoj.